Sanal Bronkoskopik Navigasyon

Sanal Bronkoskopik Navigasyon Sistemi
Yıllar geçtikçe görüntüleme tekniklerindeki ilerlemeler ve bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla akciğer nodülleri daha sık tespit edilmektedir. Bu nodüller bazen iyi huylu tümörler olurken bazen de kötü huylu tümörlerdir.

76 AKCİĞER NAKLİ
5 BİLİMSEL ÖDÜL
12 KURS KATILDI
216 BİLİMSEL YAYIN

 Böyle bir nodül tespit edildiğinde bazen hekimlerin karar vermesi çok zor olabiliyor. Hastaya gereksiz bir cerrahi müdahale önermek veya erken tespit edilen kötü huylu bir tümörün cerrahi tedavisini geciktirmek arasında karar vermek birçok faktörün dikkate alınmasıyla mümkündür. Tanı ve takipte çeşitli tanı araçları (sıralı BT ve PET/BT) kullanılsa da kesin tanı için çoğunlukla bronkoskopi yapılmaktadır. Bronkoskopi, solunum yollarının doğrudan görüş altında içeriden incelendiği bir teşhis işlemidir. Bu yöntemle tespit edilen nodüle ulaşılır ve oradan biyopsi alınır. Bu prosedür yaklaşık 40 yıldır yaygın ve başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Ancak bu işlemin başarılı olabilmesi için görüntüleme yöntemleriyle tespit edilen nodülün solunum yolları içerisinde ulaşılabilir bir alanda olması gerekir. Hava yolları, trakeadan dallanarak akciğer dokusuna ulaşana kadar çapı azalan doğal bir yoldur. 

Bu yolda görülebilen nodüllerden kolaylıkla biyopsi alınabilse de (Resim 2), dal sayısı arttıkça nodüle ulaşmak mümkün olmaz ve doğal olarak biyopsi alınamaz.

Sanal bronkoskopik navigasyon sisteminde bilgisayarlı tomografide tespit edilen nodül ulaşılacak hedef olarak sisteme yüklenir. (Resim 1) Bronkoskopi işlemi başladığında ekranda hem gerçek görüntü hem de sanal görüntü birlikte belirir. (Resim 2) Bronş dallanması arttıkça işlemi yapan kişi sanal görüntüde kendisine gösterilen en kısa ve uygun yolu takip ederek hedefe yaklaşır. Hedef gerçek görüntüde görünmese bile sanal navigasyon sistemi sayesinde ulaşılabilecek en yakın noktaya hareket eder. Daha sonra özel iğneler yardımıyla biyopsi alınır.

Resim 1
Resim 2 (Sağdaki ekran gerçek görüntü, soldaki ekran sanal görüntü ve navigasyondur)
Bu yöntemle elde edilen bronkoskopinin tanı değeri önemli ölçüde artmıştır. Yaklaşık 10 yıldır Amerika ve Avrupa'da çeşitli merkezlerde başarıyla kullanılmaktadır. İşlem standart prosedüre göre 10-15 dakika daha uzun sürmektedir. Komplikasyon oranı ihmal edilebilecek kadar düşüktür. Elde edilen fayda büyük ölçüde daha sonraki tedavi yöntemlerinin daha uygun seçimi için bir kılavuzdur.

Tedaviler

Medya Haberleri

Kalp Membranından Alınan Parçayla Soluk Borusuna Yama Yapıldı

27.05.2021
İttifak Gazetesi

Kendi kalp zarıyla iyileşti

26.05.2021
Milliyet

Kendi kalp zarıyla iyileşti

26.05.2021
Milliyet

Tıbbi İkinci Görüş

Dilerseniz tahlil sonuçları, hastalığınızın tanısı, hastalığınızla ilgili tedavi seçenekleri gibi konularda ikinci bir doktor görüşü ile size yardımcı olabiliriz.
Tıbbi İkinci Görüş
+90 546 175 54 18
mektuptelefon ahizesiharita işaretçisikalp atışıgeçmekMenü Linkedin Facebook pinterest Youtube rss heyecan instagram facebook-boş rss-boş Linkedin-boş pinterest Youtube heyecan instagram